برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

اجاره خوردرو-ماشین عروس-اجاره اتوبوس دربستی-اجاره ون- تاکسی فرودگاه

اجاره بنز s500 اجاره بنز اس 500 اجاره خودرو تشریفاتی ,اجاره خودرو شیک , مدل بالا , vip ,اجاره روزانه با راننده ,اجاره روزانه بدون راننده ,ماشین عروس با راننده ,ماشین عروس بدون راننده ویژه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله J Nurs Edu-v1n2p1-en-1

دکتر مجیده هروی، استادیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شاهد دکتر فریده یغمایی، دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویراستار انگلیسی: دکتر مجتبی ویس مرادی ویراستار فارسی: دکتر فاطمه الحانی حروفچینی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد hemmatma-A-10-76-1-605f968-1

تاریخ دریافت: 1/8/1391 تاریخ پذیرش: 14/11/1391 – استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران (نویسنده مسؤول) [email protected] :پست الکترونیکی– استادیار دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران مقدمه Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه heidari43-A-10-47-1-3f7367a-1

مقدمه مراقبــت کــردن جــوهره علــم پرســتاری اســت وپرستاری نوین مبتنی بر مراقبت هـای کـ املاً تخصـصی وپیچیده بوده و مستلزم مـسلح شـدن بـه دانـش نظـری ومهارتهای عملی کارآمد است (1و2). بررسی برنامـه هـای پرستاری دنیا، Read more…